Zadání výzkumného úkolu

Základní údaje

Posluchač:
Obor:
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In `Název_sborníku', Vydavatel, rok, stránky.
    příklad: P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In `ACM SIGGRAPH 2006 Papers', ACM New York, 2006, 614--623.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2015-10-06 19:00:22
– zahájení procesu zadání

2015-10-10 09:08:33
– zasláno školiteli

2015-10-13 22:45:56
– upraveno školitelem

2015-10-14 19:48:15
– zasláno školiteli

2015-10-19 19:06:45
– upraveno školitelem

2015-10-20 12:04:57
– zasláno na KM

2015-11-09 10:34:42
– schváleno KM