Zadání bakalářské práce

Základní údaje

Posluchač:
Obor:
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In `Název_sborníku', Vydavatel, rok, stránky.
    příklad: P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In `ACM SIGGRAPH 2006 Papers', ACM New York, 2006, 614--623.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2015-09-30 11:23:04
– zahájení procesu zadání

2015-09-30 20:18:23
– zasláno školiteli

2015-10-02 13:21:29
– upraveno školitelem

2015-10-20 21:35:35
– zasláno na KM

2015-10-20 21:38:36
– žádost o autorizaci

2015-10-21 10:19:47
– autorizováno školitelem

2015-11-11 09:55:46
– schváleno KM