Zadání bakalářské práce

Základní údaje

Posluchač:
Obor:
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In `Název_sborníku', Vydavatel, rok, stránky.
    příklad P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In `ACM SIGGRAPH 2006 Papers', ACM New York, 2006, 614--623.

Pozn. web. adresy sázejte pomocí příkazu \url{}.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2016-10-08 13:19:20
– zahájení procesu zadání

2016-10-08 13:20:14
– zasláno školiteli

2016-10-09 22:46:54
– upraveno školitelem

2016-10-14 15:12:05
– zasláno na KM

2016-10-14 16:55:28
– vráceno k opravě

2016-10-15 12:51:47
– zasláno na KM

2016-10-15 22:27:39
– žádost o autorizaci

2016-10-18 00:28:12
– autorizováno školitelem

2016-11-22 21:25:31
– schváleno KM