Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody

školitel: Ing. Jan Hrubý CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: nelineární optimalizace, termodynamika
popis: Pod bodem mrazu může po omezenou dobu existovat kapalná podchlazená voda. Její vlastnosti jsou důležité např. pro biologické aplikace. Byl vyvinut matematický model, popisující termodynamické vlastnosti podchlazené vody. Model je založen na zjednodušených fyzikálních představách. Skládá se z několika provázaných algebraických rovnic, obsahujících 5 až 15 nelineárních parametrů. Předmětem práce je určení hodnot těchto parametrů tak, aby model co nejpřesněji vystihoval známá experimentální data. Kriteriální funkce je založena na váženém součtu čtverců odchylek. Je třeba vyšetřit lokální minima této funkce nelineárních parametrů a minima na hranicích oblasti fyzikálně smyslupných hodnot parametrů. Práce zahrnuje volbu/vytvoření algoritmu, implementaci (C++/Fortran 90), aplikaci pro daný model a existující data. Je možný vysoký publikační výstup.
literatura: Hrubý, J., and Holten, V., A Model for Density and Surface Tension of Supercooled Water Phys.Rev.Lett., submitted (2004). Bank B. Non-linear parametric optimization. Springer, 1983. Fletcher R. Practical methods of optimization. Wiley, 2000.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:05:16

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky