Počítačové rozpoznávání mluvené řeči

školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: rozpoznávání řeči
popis: Seznámit se s matematickým modelem tvorby řeči. Prostudovat dostupné softwarové nástroje pro matematické modelování a rozpoznávání řeči. Implementovat různé metody používané pro analýzu řečového signálu, rozpoznávání fonémů a slov zaměřené na češtinu. Vytvořit databázi mluvených českých slov a jejich reprezentací. Postupně vytvořit software pro rozpoznávání mluvené české řeči v reálném čase s výstupem do standardní textové aplikace.
literatura: Bude uvedena dodatečně.
poznámka: Téma lze využít pro rešeršní práci, výzkumný úkol i diplomovou práci. Rozsah a zaměrení budou upřesněny při osobním jednání školitele se studentem.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:16

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky