NUMERICKÁ SIMULACE ŠÍŘENÍ ELASTICKÝCH VLN VE VRSTEVNATÉM MODELU KOŽNÍ TKÁNĚ

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: akustická emise
popis: Anotace: Studijní program je zaměřen na problémy biomechaniky, spojené s vývojem nových metod neinvazivního vyšetřování mechanických vlastností lidské kůže pomocí ultrazvuku. Předmětem doktorského studia je simulace (modelování) geometrické a materiálové disperse elastických napěťových vln - ultrazvuku pomocí programového produktu LISA (Local Interaction Simulation Approach), který je modifikací MKD (metody konečných diferencí). Výsledky poslouží k mechanických charakteristik kožní tkáně a k interpretaci experimentálně získávaných signálů při šíření ultrazvukových dispersních vln ("guided waves") v tenké vrstvě pokožky, která je anisotropní a její anisotropie je ovlivňována vnějším namáháním. Výsledky naleznou bezprostřední uplatnění v lékařství (dermatologii) a v kosmetice. Program je založen na rozvinuté mezinárodní spolupráci se zahraničními pracovišti ve Francii, Itálii, Belgii, SRN, Španělsku a Estonsku, z níž vyplývá řada možností zahraničních stáží doktoranda.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:24

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky