Rigorózni modelování v difraktivní optice

školitel: Ivan Richter, konzultant: P. Fiala
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: difrakční mřížka, rigorózní analýza a syntéza, vlnová rovnice
popis: MOTIVACE: Pro studium chování a vlastností interakce světla s optickými difraktivními strukturami je třeba vytvořit a implementovat modely rigorózního řešení vlnové rovnice (přímá úloha)s periodickou, kvaziperiodickou i následně i obecně neperiodickou okrajovou podmínkou. Pro návrh struktur je naopak třeba řešit inverzní úlohu s využitím optimalizačních metod. Neexistuje univerzální metoda, CÍLE PRÁCE: V této fázi provést důkladnou rešerši používaných metod a modelů analýzy a syntézy s jejich rozborem, porovnání jejich použitelnosti, výhod a nevýhod, apod. V další fázi studium a další rozvoj metod analýzy a syntézy difraktivních struktur, z hlediska konvergence, efektivnosti apod., jejich implementace, a vlastní rozvoj modelů a programů. Aplikace metod na simulace vybraných, fyzikálně a aplikačně zajímavých příkladů, zejména dvoudimenzionálních.
poznámka: V této fázi rešeršní práce, s návazností na ročníkovou a diplomovou práci.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:16:41

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky