Eliminace disperze a difrakce akustických vln v pevných látkách pomocí metody “time-mirror reversal”

školitel: Michal Landa
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Ultrazvukové metody, časově reverzované vlny
popis: Modifikace metody “time-mirror reversal” našly v posledních dvaceti letech široké uplatnění v materiálových vědách, geofyzice, oceánografii i v medicíně. Princip této metody využívá invariance vlnové rovnice vůči formální změně znaménka časové proměnné v popisu šíření vln v nedisipativním prostředí. Tato metoda umožňuje za určitých podmínek separovat disipativní a nelineární chování prostředí od strukturního rozptylu vln. Práce podá přehled přístupů k matematického popisu šíření časově reverzovaných vln v různých prostředích s konečným zaměřením na akustické metody vyšetřování fyzikálních vlastností pevných látek. Výsledkem práce bude vlastní návrh uspořádání experimentu pro analýzu nelineárních termodynamických vlastností materiálu způsobených fázovými transformacemi.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:10

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky