Vibrační vlastnosti fázových rozhraní ve slitinách s tvarovou pamětí

školitel: Michal Landa
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Nelineární oscilátor, fázové transformace, slitiny s tvarovou pamětí
popis: Slitiny s tvarovou pamětí jsou moderní funkční materiály, vykazující unikátní termomechanické vlastnosti. Tyto materiály mohou za dané teploty existovat ve dvou různých fázích – austenitické a martenzitické, jejichž mechanické vlastnosti se navzájem diametrálně liší. Rozhraní těchto dvou fází ve vzorku se, vůči periodickému namáhání, chová jako silně nelineární oscilátor. Cílem práce bude modelovat chování tohoto oscilátoru v závislosti na amplitudě a frekvenci vnějšího buzení. Jedná se o unikátní přístup k vyšetřování slitin s tvarovou pamětí, takže se od studenta očekává vytvoření vlastního nelineárního modelu a výběr vhodné numerické metody pro jeho řešení pouze na základě experimentálních výsledků a základních poznatků z termodynamiky kontinua.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:14

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky