Matematické modelování kinetiky fázových přechodů v pevných látkách

školitel: Michal Landa
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: nelineární vlnová mechanika, solitární vlny, fázové transformace
popis: Práce se bude vycházet z popisu fázových přechodů v pevných látkách pomocí nelineárních diferenciálních či integrodiferenciálních rovnic, klasicky se jedná o zobecněné Klein-Gordonovy rovnice či rovnice Boussinesqova typu. Cílem práce bude numericky najít vlnová řešení těchto rovnic, která popisují pohyb fázového rozhraní materiálem. Přepokládá se použití spektrálních metod nebo jiných numerických schémat, zohledňujících předepsané fyzikální zákony zachování. Parametry modelu pak bude třeba fitovat na experimentální data. Jedná se o aktuální téma, řešené řadou světových pracovišť včetně University of Oxford, se kterou ÚT AVČR v současné době navazuje užší spolupráci.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:03:17

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky