Nestandardní metody relaxace v úlohách optimálního řízení

školitel: Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: relaxace, optimalizace, numerické metody
popis: Práce může být orientována numericky (až po implementaci jednoduchého algoritmu a výpočet modelových příkladů) či teoreticky , dle dohody. Technika standardní "relaxace" (spojitého rozšíření) optimalizačních úloh bude podrobně probrána v rámci výběrové přednášky M 564 na MFF UK zařazené též pro KM FJFI, včetně standardních příkladů. Nestandardními metodami se myslí jisté speciální triky využívající konkrétní strukturu řízeného systému (např. jako v Rubinově knize). O těchto rozšířeních je toho známo velmi málo, což skýtá široké možnosti pro výzkum. V případě úspěšného završení a zájmu lze pokračovat jako doktorandské či Ph.D. téma v rámci oboru F-11 na MFF UK.
poznámka: Pouze šikovní studenti se zájmem o kvalitní práci.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:16:37

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky