Kompletní propagátorová matice pro dynamic ray tracing

školitel: Ivan Pšenčík
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: elastické vlny, dynamic ray tracing, nehomogenní anizotropní prostředí, paraxiální paprskové metody
odkaz: http://www.ig.cas.cz/seismo/Psencik.php
popis: Současná verze programového balíku ANRAY (Gajewski & Pšenčík, 1990) poskytuje jen část propagátorové matice tzv. "dynamic ray tracing" (DRT) rovnic, t.j. rovnic pro výpočet různých paprskových veličin na a v okolí paprsku. Jedná se o část, která odpovídá počátečním podmínkám bodového zdroje. Taková propagátorová matice není symplektická, což značně snižuje použitelnost programového balíku ANRAY. První krok projektu je proto doplnění propagátorové matice na její kompletní velikost 6x6, viz Červený (2001). Úplná propagátorová matice pak může být použita ke konstrukci a testování tzv. "surface-to-surface" propagátorové matice (Červený & Moser, 2006) pro nehomogenní izotropní nebo anizotropní vrstevnatá prostředí. "Surface-to-surface" matice mohou být využity v paraxiálních paprskových metodách (ve kterých se počítají paprskové veličiny v okolí referenčního paprsku) pro řešení různých okrajových úloh, k výpočtu dvoubodového eikonálu, Fresnelových zón, apod. v nehomogenních izotropních či anizotropních vrstevnatých prostředích.
literatura: Červený,V., 2001. Seismic Ray Theory: Cambridge University Press, Cambridge. Gajewski,D. & Pšenčík,I., 1990. Vertical seismic profile synthetics by dynamic ray tracing in laterally varying layered anisotropic structures. J.geophys.Res., 95, 11301-11315. Moser,T.J. & Červený, V.: Paraxial ray methods for anisotropic inhomogeneous media. Geophysical Prospecting, 2006, in press.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:28

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky