Použiti Waveletu pro filtrace šumu z APS (Active Pixel Sensor) detektoru v experimentů STAR

školitel: RNDr. Kushpil Vasily CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Wavelet, Active Pixel Sensor, STAR, Detectors, Analysis
odkaz: http://ojs.ujf.cas.cz/~kushpil/STAR/HFT_STAR_ICHEP06v06.PDF
popis: Statistické zpracování dat pomocí ROOT. Vyzkoušení efektivity různých typů waveletu pro potlačení šumu APS detektoru.
literatura: http://atoc.colorado.edu/research/wavelets/
poznámka: M,S,F
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky