Modelování dopravního proudu metodami matematické a statistické fyziky

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: metody matematické fyziky, statistická fyzika, teorie dopravy, statistická analýza, LaTeX, Matlab
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: Centrálním tématem je matematické modelování dopravních (a příbuzných) systémů, tedy agentních systémů se sociofyzikálními interakcemi mezi jednotlivými agenty. Vzhledem k širokému spektru přístupů k dopravnímu modelování se v rámci bakalářských prací nabízí zejména: 1) Numerické modelování dopravních systémů. 2) Odvozování statistických charakteristik dopravních mikroveličin. 3) Statistické zpracování reálných dopravních dat. 4) Teorie náhodných matic a její vztah k dopravním systémům. 5) Matematické pozadí dopravního modelování (speciální funkce a jejich aproximace, náhodné veličiny se zobecněnými hustotami pravděpodobnosti, testy spektrální rigidity, metody unfoldingu, metody odhadů korelací, selekce hustot pravděpodobnosti pro predikci tzv. headway-distribucí apod.) 6) 3D termodynamický částicový model. 7) Rešerše dopravních modelů a jejich rekonstrukce.
literatura: 1) B.S. Kerner, The Physics of Traffic, Springer, Berlin, New York (2004) 2) Chowdhury, D., L. Santen, and A. Schadschneider: Statistical physics of vehicular traffic and some related systems, Phys. Rep. 329 (2000), 199 3) D. Helbing: Traffic and related self-driven many-particle systems, Rev. Mod. Phys. 73 (2001) 1067 4) M. Krbálek, Equilibrium distributions in a thermodynamical traffic gas, J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007), 5813
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:12

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky