Neuronové sítě a jejich aplikace

školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Neuronové sítě, univalentní zobrazení, počítačové simulace
odkaz: http://pc411a.uivt.cas.cz/hakl/temata/
popis: Viz. http adresa níže.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:15:08

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky