Distribuované řízení dopravní signalizace

školitel: Václav Šmídl
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Bayesovská statistika, agentní systémy, dynamické programování
odkaz: http://as.utia.cz
popis: Rozvoj automobilové dopravy vede k tomu, že hustota provozu v centrech velkých měst roste což vede k častým dopravním zácpám. Jednou z možností zlepšení průjezdnosti dopravní sítě je optimalizace dopravní signalizace pomocí zpětnovazebního řízení. Existuje matematický model predikující budoucí hustotu provozu v síti. Pomocí tohoto modelu je možné optimalizovat signální plány na relativně malé části sítě. Cílem této práce je prozkoumat možnosti agentních systémů jako nástroje pro škálovatelné distribuované řízení dopravní signalizace.
literatura: 1. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005 . 2. Šmídl Václav, Přikryl Jan: Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control , Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2006), p. 1-6. 3. Burmeister, B. and Haddadi, A. and Matylis, G., Application of multi-agent systems in traffic and transportation, Software Engineering. IEE Proceedings, 144, pp. 51--60.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:58:59

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky