Násobnosti monochromatických podgrafů

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
popis: Graf je pojem patřící do diskrétní matematiky. Myslí se jím konečná množina n vrcholů a konečná množina hran, což jsou neuspořádané dvojice vrcholů. Maximálně má tedy graf n nad dvěmi hran a mluvíme pak o úplém grafu. Uvažme obarvení hran "velkého" úplného grafu červenou a modrou barvou a určeme počet jednobarevných kopií nějakého "malého" předem zvoleného grafu, které jsou jako podgrafy v úplném grafu obsaženy. Hledá se obarvení s nejmenším počtem jednobarevných kopií. Při řešení se předpokládá uplatnění kombinatorických metod a částečně rovněž numerická analýza na počítači.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:15:11

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky