Dekompozice grafů pro nalezení vhodného strukturování zdrojových kódů

školitel: Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: grafy
popis: V oblasti mainframů (vysoce výkoné a spolehlivé počítače určené pro zpracování velkých databází) se z mnoha různých důvodů vyvýjí velká část kódu přímo v asembleru. Tento jazyk je špatně strukturovaný, což následně platí i o hotovém kódu. V případě, že není dostupná kvalitní dokumentace, je náročné se v kódu orientovat a zapracovat do něj nové funkce. Proces pochopení resp. nalezení lepší struktury je nutné automatizovat. Zdrojový kód se popíše grafem, ve kterém je nutné najít grafové řezy, jež odhalí určité samostatné celky kódu. Tématem práce tedy je nalezení vhodných algoritmů pro dělení grafů. Jde o téma téměř čistě matematické, žádná znalost systémů mainframe nebo asembleru není nutná.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:57:39

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky