Počítačová simulace pohybu rovinných křivek

školitel: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: numerická simulace, dislokace, plasticita
popis: Úkolem je se seznámit se základními metodami simulace křivek a v současné době vyvíjeným způsobem přerozdělování uzlových bodů polygonu, který křivku aproximuje. Přerozdělování je nutné provádět v řadě aplikací (na př. pohyb rozhraní mezi fázemi při tuhnutí, rozvoj interagujících čárových poruch v krystalové mřížce), kdy dochází k nerovnoměrnému lokálnímu zvětšování délky křivek. Specifickým úkolem je prostudovat metodu přerozdělováni a vyzkoušet ji.
literatura: F. Kroupa, A. Machová: Fyzika kovů I (Teorie dislokací), ČVUT Praha, 1988. J. Křišťan, J. Kratochvíl, Philosophical Magazin 87 (2007) 4593. K. Mikula , D.Ševčovič, J. Appl. Mathematics (SIAM) 61 (2001) 1473. K. Mikula , D.Ševčovič, Mathematical Methods in Appl. Sci 27 (2004) 1545.
poznámka: Konzultant: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. (kruzik@utia.cas.cz)
naposledy změněno: 20.11.2017 21:57:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky