Numerická simulace šíření exhalátů v ovzduší

školitel: RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: ekologie, mezní vrstva atmosféry, numerické algoritmy
popis: Nabídka pro matematicky zaměřené studenty: Jedná se o ekologicky zaměřené projekty, jejichž náplní je např.: Sledování šíření koncentrací exhalátů z komínů, vliv terénu na proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování šíření pasivních příměsí v městské zástavbě, modelování šíření výfukových plynů z jedoucího vozidla v ulici. Obsahem je navržení vhodného numerického algoritmu, jeho implementace a použití na výpočetní technice. Nabídka pro fyzikálně zaměřené studenty: Toto téma se týká moderních metod experimentálního měření různých dat v terénu, ale i v aerodynamickém tunelu. Ověření simulačních modelů experimentem.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:15:18

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky