Duální řízení: inteligentní řízení systémů s neurčitostí

školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: dualní řízení, inteligentní systémy, systémy s neurčitostí
odkaz: http://as.utia.cz/node/432
popis: Naše znalost o skutečném světě není nikdy dokonalá. V reálném světě existují náhodné jevy, poruchy nebo nepředpovídané situace, které nazýváme jednotně neurčitostí. Pokud chceme reálné soustavy ovlivňovat (řídit) je třeba vyřešit dva úkoly: 1) řízený objekt co nejlépe poznat a 2) dosáhnout cíle řízení tj. požadovaného chování. Tyto dva úkoly jsou však většinou v rozporu: systém se nejlépe pozná když se nechová podle našich požadavků. Cílem duálního řízení je dosáhnout optimálního kompromisu mezi těmito úkoly. Teorie jak toho dosáhnout je již dlouho známa pod názvem dynamické programování. Výsledné rovnice jsou obvykle natolik složité, že nalezení jejich řešení je prakticky nemožné. Je proto nutné hledat alespoň přibližné řešení těchto rovnic. Tento přístup se nazývá aproximativní dynamické programování a v poslední době dochází k jeho prudkému rozvoji pro aplikace umělé inteligence. Cílem práce je prozkoumat využití těchto technik na jednoduchém přikladu, např. inverzním kyvadle s neznámou zátěží.
literatura: D.P. Bertsekas. Dynamic Programming and Optimal Control. Athena Scientific, Nashua, US, 2001. 2nd edition. J. Si, A.G. Barto, W.B. Powell, and D. Wunsch, editors. Handbook of Learning and Approximate Dynamic Programming, Danvers, May 2004. Wiley-IEEE Press.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:55:58

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky