Můžeme upravovat své cíle tak, aby vystihovaly co chceme a můžeme?

školitel: Miroslav Kárný
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Adaptivní systémy, bayesovské učení a rozhodování, pravděpodobnostní návrh strategií, surferův přístup
popis: Plně pravděpodobnostní návrh dynamických rozhodovacích strategií tvoří dobře propracovaný teoretický základ učících se rozhodovovacích systémů s širokým rozsahem využitelnosti v technických, přírodních i společenských oborech. Užitečnost tohoto návrhu je, stejně jako u jiných metodologií, silně ovlivněna kvantifikací cílů a omezení návrhů. V tomto případě jsou určeny tzv. cílovou distribucí. Její konstrukce vycházející z realizované historie a sledující tzv. surferův přístup k postupnému stanovování cílů tvoří jádro zadaného tématu. Řešení tohoto problému je možno rozdělit na témata řady bakálářských, diplomových a doktorských prací s proměnným důrazem na teorii, algoritmizaci a programové řešení.
literatura: M. Kárný, T.V.Guy, Fully probabilistic control design, Systems & Control Letters, 55:4, 259-265, 2006 M. Kárný et al, Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, London dle typu práce a doporučení školitele
naposledy změněno: 18.09.2012 11:51:08

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky