Matematické modely v evoluční ekologii

školitel: David Boukal
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: evoluční ekologie, strukturované populace, evoluce způsobená rybolovem
odkaz: http://www.entu.cas.cz/boukal
popis: Multidisciplinární téma na pomezí matematiky a evoluční ekologie. Součástí práce bude seznámení se základními technikami při řešení vybraného problému v evoluční ekologii (např. evoluce životních strategií u ryb způsobená rybolovem), korektní matematická formulace vybrané otázky a její řešení převážně formou numerických simulací (systémy nelineárních diferenciálních rovnic, případně stochastické modely). Podle individuálního zájmu lze práci zaměřit více teoreticky nebo aplikovaně. V návaznosti na konkrétní téma je možné se zapojit do řešení několika probíhajících grantových projektů, více na www.
literatura: Freeman S, Heron JC: Evolutionary Analysis (4th ed), Pearson, 2007. Další hnihy a odborné články v angličtině dle konkrétního zaměření studenta.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:55:43

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky