Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie

školitel: David Boukal
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: simulační modely, C/C++, software
odkaz: http://www.entu.cas.cz/boukal
popis: Vytvoření softwarového balíku na bázi C/C++ určeného pro simulační modelování evolučních procesů a populační dynamiky (tzv. ekogenetické modely) pro MS a/nebo Linuxovské prostředí. Součástí projektu je vytvoření grafického uživatelského rozhraní a zásuvných modulů určených k řešení vybraných témat, případně propojení se stávajícími programy v C vytvořenými školitelem. Možnost zapojení do řešení praktických problémů a grantových projektů (více na www).
literatura: Numerical Recipes in C++. The Art of Scientific Computing, ISBN 0-521-75033-4. Numerical Recipes in C. The Art of Scientific Computing, ISBN 0-521-43108-5.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:55:47

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky