Matematický model montážní linky

školitel: Dr.Jiří Michálek, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: markovovské a semimarkovovské procesy, Matlab, Simulace, Jakost
popis: Jedná se o sestrojení modelu nejdříve jednoproudové montážní linky, později i možná komplikovanějšího modelu dvou či více proudového případu, pomocí teorie markovovských a semimarkovovských procesů s některými náhodnými parametry (doba montáže, doba testu výrobku, doba opravy, náklady závislé na čase apod.). Model bude převeden do programu ( např. Matlab), aby se na něm daly provádět simulace konkrétních situací z provozů. Práce na diplomové práci by probíhaly v rámci projektu MŠMT „Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě“, který běží do konce roku 2011 a byly by spojeny s částečným úvazkem v ÚTIA AVČR, kde se tato problematiky řeší.
poznámka: Předpokládaná obhajoba: leden či únor 2012
naposledy změněno: 20.11.2017 21:54:42

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky