Matematické modelování a numerická simulace obtékání profilů lopatkové mříže

školitel: Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Eulerovy rovnice, proudění, metoda konečných objemů
popis: Práce na efektivních numerických algoritmech pro řešení Eulerových rovnic pro proudění tekutiny pomocí metody konečných objemů ve dvou- a tří-rozměrném případě, implementace na výkonné výpočetní technice a simulace reálných situací ve spolupráci s pracovišti AV ČR a průmyslu. Šlo by o zpracování algoritmu používající nestrukturované sítě metody konečných objemů a o analýzu numerických schémat zachycujících šíření rázových vln ve dvou- a třírozměrném případě.
poznámka: Možnost stáže ve Von Kármánově institutu v Brusselu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:15:31

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky