Geometrické metody zpracování obrazu

školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: filtrace šumu, segmentace, metody typu level set, degenerovaná difuze
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_ideas.html
popis: Obsahem tématu je vývoj pokročilých algoritmů realizujících vybrané úlohy zpracování obrazových dat (odstraňování šumu, detekce hran, obnovení a dokreslování obrazců, transformace a klasifikace obrazu), které využívají celou škálu vlastností procesů nelineární řízené difuze. Vyvíjené algoritmy mají svůj původ v numerickém řešení úloh nelineární difuze popsaných nelineárními parciálními diferenciálními rovnicemi degenerovaného parabolického typu. Budou navrhovány na základě posledních poznatků vývoje metod konečných prvků a konečných objemů.
literatura: V. Chalupecký, Image processing by means of partial differential equations of the Allen-Cahn type, diplomová práce, KM FJFI ČVUT v Praze, 2001 V. Minárik, Numerical solution of degenerate parabolic equations of the Hamilton-Jacobi type within the context of computer image and data processing, diplomová práce, KM FJFI ČVUT v Praze, 2002 Beneš M., Chalupecký V. and Mikula K., Geometrical Image Segmentation by the Allen-Cahn Equation, Applied Numerical Mathematics, Volume 51, Issue 2 2004, 187--205
naposledy změněno: 20.11.2017 21:53:34

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky