Modelování kótovaných bodových procesů

školitel: Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: stochastická geometrie, geometrická pravděpodobnost
popis: Téma spadá do oblasti stochastické geometrie, která se zabývá popisem geometrických objektů v Euklidovských prostorech. Student snadno zvládne potřebné základy integrální geometrie, které se využívají v kontextu geometrické pravděpodobnosti. Podle zájmu posluchače lze práci zaměřit více teoreticky, nebo na počítačové simulace (MCMC-Monte Carlo Markov Chain),nebo též na praktickou aplikaci z materiálového výzkumu či biologie a medicíny, kde kótované bodové procesy mohou představovat např. částice zpevňující fáze materiálu v trojrozměrné matrici.
literatura: Stoyan D., Kendall W.S., Mecke J., Stochastic Geometry and Its Aplications, Wiley, 1995.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:16:30

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky