Systém pro zjednodušené konfigurování rozsáhlých aplikací

školitel: Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Linux, mainframe, xml, gui, kde, gnome, gtk, qt, web, Python
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~oberhuber/node/vyzkum/temata
popis: Cílem pojektu je vytvořit systém pro jednotnou konfiguraci v ideálním případě celého operačního systému. Používá-li některá aplikace pro svou konfiguraci obyčejný textový soubor, lze jeho strukturu vyjádřit ve formátu XML. To pak umožňuje vyvíjet celou řadu nástrojů, které pak samotnou konfiguraci výrazně zjednoduší nebo částečně automatizují. Výstupem těchto nástrojů je výsledná konfigurace také ve formátu XML. Použitím vhodně XSL transformace lze nakonec vygenerovat nativní konfigurační soubor. Jedná se čistě o softwarové téma. Jde ale o vývoj ne úplně typického systému, takže student se zřejmě setká s problémy, které nebyly zatím řešeny v jiných softwarových projektech. Vyžaduje se hlavně nalezení jednoduchých a elegantních řešení. Nejde tedy jen o "bezhlavé" psaní kódu. Projekt je vyvíjen v jazyce Python. Je tedy vhodný i pro zájemce o seznámení se s tímto jazykem. Kromě použití v operačních systémech typu GNU/Linux a podobných se naskýtá možnost aplikace na konfigurování velkých softwarových produktů v prostředí mainframe.
literatura: Jiří Kosek: XML pro každého. Grada publishing, 1. vydání, 2000, ISBN 80-7169-860-1. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2007. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Výzkumný úkol, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2008. Rolinek, F.: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source. Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, 2009.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:50:43

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky