Tranzitivita vágní relace uspořádání

školitel: Milan Mareš
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Uspořádání, fuzzy množiny, relace
popis: Relace vágního uspořádání na množině nepřesných čísel modelovaná pomocí teorie fuzzy množin je z literatury dobře známa. Ma některé výhodné vlastnosti, obecně ale není tranzitivní. Cílem navržené práce bude ověřit tranzitivitu fuzzy relace uspořádání namnožině fuzzy čísel alespoň pro speciální případy a sestrojit příklady porušení tranzitivity u nekterých obecnějších případů. Téma je vhodné pro studenta schopného samostatně teoreticky pracovat a zabyvat se dilčím otevreným problémem vyžadujícím tvůrčí přístup.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:16:33

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky