Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: prohlížeč, obraz, HDR, barevny prostor
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Průmyslovým standardem pro zachycení obrazových dat velkého dynamického rozsahu se stal formát EXR firmy ILM. Jeho specifikace stejně tak jako volně dostupné implementace jsou k dispozici (OpenEXR). Ačkoliv se EXR formát velmi často používá v aplikacích zpracování obrazu a počítačové grafiky pro reprezentaci dat o plovoucí řádové čárce (16, 32 bitů), možnosti jeho přímého zobrazení jsou doposud značně limitované. Dostupné EXR prohlížeče navíc předpokládají, že obrazová data jsou v sRGB (příp. CIE XYZ) barevném prostoru a zobrazení EXR dat v jiných prostorech neumožňují. Nastudujte možnosti EXR formátu pro zobrazení různých barevných prostorů. Podle pokynů zadávajícího implementujte rychlý prohlížeč HDR formátů (EXR, HDR, příp. DDS), který umožňuje automatický přepočet z různých barevných prostorů (XZY,LAB, LUV, YCrCb) do sRGB. Podporu HDR formátů a konverzi barevných prostorů realizujte modulární formou, aby byla Vaše implementace v budoucnu snadno rozšiřitelná o další formáty, spektrální měření (tj. více kanálů) a barevné prostory. Navrhněte grafické rozhraní prohlížeče, které bude fungovat v prostředí Windows i Linux. Toto aplikační téma je vhodné pro implementačně zdatné studenty.
literatura: • OpenEXR: http://www.openexr.com/ • http://www.openexr.com/TechnicalIntroduction.pdf • Další bude dodána
poznámka: Platforma: C++ nebo JAVA.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:48:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky