Nestandardní součiny ortogonálních polynomů

školitel: Miloslav Znojil, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, II_TS
klíčová slova: ortogonální polynomy, vektorový prostor, skalární součin, matice metriky
odkaz: http://gemma.ujf.cas.cz/~znojil
popis: Téma je koncipováno jednak jako krátkodobější aktivita zaměřená na hlubší studium systematiky a vlastností ortogonálních polynomů a jednak jako možný úvod do budoucího důkladnějšího studia vybraných partií funkcionální analýzy. V rámci samotné bakalářské práce se předpokládá především shrnutí (a, v případě ctižádostivějšího studenta, i odhalení a popis několika možných zobecnění) řady nedávných publikovaných výsledků týkajících se ortogonálních polynomů klasických. Druhá polovina práce by měla tyto výsledky rozšířit na některé vybrané třídy ortogonálních polynomů obecnějších a mohla by vést případně i k publikaci v mezinárodním odborném časopise.
literatura: [1] M. Znojil a H. B. Geyer, PT −symmetric quantum systems with positive P (arXiv: 1201.5058 ). [2] M. Znojil, Gegenbauer-solvable quantum chain model Phys. Rev. A 82 (2010) 052113 [3] http://dlmf.nist.gov/18
poznámka: vhodné pro studenty matematiky A s potenciálním budoucím zájmem o matematické aspekty kvantové teorie
naposledy změněno: 20.11.2017 21:46:08

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky