Vývoj SW pro zobrazování geografických dat jako vrstev na OpenStreetMap a GoogleMaps

školitel: Radek Hofman
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: II_TS, II_PRAK
klíčová slova: Python, Javascript, geodata, OpenStreetMap, GoogleMaps, Matplotlib
odkaz: http://www.utia.cas.cz/AS
popis: Téma práce se zabývá vizualizací prostorově rozložených dat (ke geografickým souřadnicím jsou přiřazeny hodnoty daných veličin) na mapových pozadích. Konkrétně se jedná o zobrazovaní výstupů z knihovny Matplotlib jako vrstev na pozadí OpenStreetMap a GoogleMaps. Zobrazovaná data jsou různé výstupy z modelů simulujících šíření radioaktivních škodlivin v atmosféře. Řešitel/ka tématu se nejprve seznámí s formáty dat používanými pro výtupy z atmosférických modelů. Dále se seznámí s knihovnou Matplotlib pro vizualizaci vědeckých dat v jazyce Python a rozhraními OpenStreepMap API a GoogleMaps API. Těžistěm práce je vypracování postupů pro zobrazování výstupů z Matplotlibu jako poloprůhledných vektorových vrstev na mapová pozadí ve webovém prostředí a jejich implementace do podoby SW. Jednou z možných cest je například vytvoření SW pro konverzi SVG z Matplotlibu do formátu KML, nicméně případné vlastní nápady jsou vítány:) Vzhledem k licenčním omezením GoogleMaps bude důraz kladen na open source OpenStreetMap. Jedním z úkolů práce je tak i instalace vlastního OpenStreetMap serveru. V případě zájmu bude řešiteli poskytnut vzdálený přístup k potřebnému HW. Pracovní jazyky jsou Python a Javascript.
literatura: Erik Hazzard: OpenLayers 2.10 Beginners Guide, 2011 GoogleMaps API reference (https://developers.google.com/maps/) OpenStreetMaps (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) OpenLayers (http://openlayers.org/) Python (www.python.org) Matplotlib (http://matplotlib.org/)
naposledy změněno: 20.11.2017 21:43:03

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky