Kanonické rozklady tenzorů pro aplikace v rozpoznávání, klasifikaci a klastrování

školitel: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: hodnost matice, tenzoru; multilineární algebra; Rao-Cramerova mez
odkaz: http://si.utia.cas.cz/Tichavsky.html
popis: Kanonické rozklady mnohorozměrových datových struktur se používají pro kompresi dat, klastrování a klasifikaci, například u zpracování EEG, rozpoznávání obrazů a podobně. V tématu půjde o porovnání vlastností různých druhů rozkladů, případně o optimalizaci parametrů rozkladu.
literatura: A.Cichocki, R. Zdunek, A.H. Phan, S.I. Amari, Nonnegative Matrix and Tensor Factorizations, Applications to Exploratory Multi=Way Data Analysis and Blind Source Separation\" Wiley, 2009.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:30:35

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky