Hledání nových částic v interakcích antiproton-proton při 1.8 TeV

školitel: RNDr. V. Šimák, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: Teorie silných interakcí, Programování
popis: V detektoru DO ve FERMILAB bylo naměřeno 580000 interakcí antiproton - proton při energii 1.8 TeV s pěti a více jety s příčnými impulsy nad 10 GeV/c. Veškeré údaje o těchto interakcích jsou zaznamenány na CD a mohou být analyzovány na běžných počítačích typu PC nebo workstation. Tématem navrhované práce je hledání nových částic rozpadajících se na kvarky v koncových stavech interakcí s pěti, šesti a více jety způsobené kvarky. Půjde o: - Rozdělení efektivních hmot kvarků. - Rozdělení intervalů rapidit (difrakční maxima). - Hledání dynamiky vzniku jetů (QCD, Double parton scattering, ...). - Porovnání výsledků s teoretickými předpověďmi (QCD-Monte Carlo). Práce předpokládá programování na počítači a zájem o teorii silných interakcí.
literatura: 1. Učebnice QCD 2. Programovací jazyk FORTRAN resp. C++ 3. MC - PYTHIA 4. Preprinty a publikace FERMILAB
naposledy změněno: 20.11.2017 22:17:26

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky