Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: zpracování obrazu, parciální diferenciální rovnice, programování
odkaz: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/research/curves/index.html
popis: V poslední době nacházejí parciální diferenciální rovnice široké uplatnění také ve zpracování obrazu. Navrhovaná témata se zaměřují zejména na detekci hran a segmentaci například medicínských dat. Cílem práce je většinou navržení vhodného numerického schématu, jeho implementace na počítači následovaná podrobným testováním, ověřením na praktických datech a porovnání s jinými metodami. Témata vznikají ve spolupráci s pražskou nemocnicí IKEM.
naposledy změněno: 19.07.2016 08:00:56

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky