Kvaterniony a jejich maticové reprezentace

školitel: doc. RNDR. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: kvaterniony, maticové reprezentace
popis: Zadání bakalářské práce Doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc., Ústav matematiky VŠCHT Praha Quaterniony a jejich maticové reprezentace Mezi kvaterniony a jistými komplexními maticemi 2x2 a také mezi kvaterniony a jistými reálnými maticemi 4x4 existuje vzájemně jednoznačné zobrazení. Cílem práce je zkoumání vlastností těchto matic v závislosti na daném kvaternionu, například má-li kvaternion nulovou reálnou část , nulovou 3. nebo 4. složku. Co se stane, násobíme-li takové kvaterniony, jak vypadají součiny příslušných matic? Zjednoduší se redukce takových součinů matic na horní trojúhelníkový tvar?
literatura: Literatura: 1. Janovská D., Opfer G.: Givens\' transformation applied to quaternion valued vectors, BIT Numerical Mathematics, Vol. 43, No.5 (2003), 991—1002, ISSN 0006-3835 2. Janovská D., Opfer G.: Givens\' reduction of quaternion-valued matrices to upper Hessenberg form. In: Numerical Mathematics and Advanced Applications, ENUMATH 2003, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2004, 510—520, ISBN 3-540-21460-7 3. R. A. Horn, C. R. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, ISBN 0521386322
poznámka: školitel specilaista prof. Ing. Edita Pelantová, CSc
naposledy změněno: 20.11.2017 22:33:21

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky