Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou.

školitel: Edita Pelantová
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: substituční pravidla, algebraická čísla, komplexita slov, pozitivní matice
popis: Téma je vhodné pro posluchače softwarového inženýrství i matematického modelování. Přesné počítání v tělese, které obsahuje i kořen nějakého celočíselného polynomu (tak jak se provádí např. v Maple, Mathematice, atp.) vyžaduje speciální zápis čísel, jako vektorů nad tělesem Q. Chceme-li však provádět kromě aritmetických operací (jako je sčítání, dělení, atp.) i porovnávání, je výhodné přejít k pozičním zápisům čísel, ve kterých je desítková nebo dvojková soustava nahrazena soustavou s iracionálním základem. Cílem práce je se seznámit se základními vlastnostmi takových soustav a navrhnout algoritmy pro práci v těchto soustavách.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:12:36

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky