Stochastické odhadování modelů s omezenými veličinami

školitel: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: stochastický model, bayesovský přístup, omezený náhodný šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
popis: Bakalářská (diplomová) práce bude zaměřená na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným suportem. Tyto modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např. nezápornost veličiny, povolená rychlost jízdy v obci atd. Algoritmy budou vytvářeny v jazyce Matlab, popř. C++. Pro testování algoritmů budou použita simulovaná i reálná data, převážně z dopravní oblasti.
literatura: [1] M. Kárný etal.: Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, 2006 [2] G. C. Goodwin, M. M. Seron and J. A. De Dona: Constrained Control and Estimation - An Optimisation Approach, Springer, 2005 [3] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004 [4] Další literatura dle konkrétního zaměření práce
naposledy změněno: 04.09.2018 16:01:41

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky