Shluková analýza založená na využití modelu směsi distribucí

školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: shluková analýza, klastrování, model směsi distribucí, datová analýza
popis: Shluková analýza (též clusterová analýza, klastrování) představuje výkonný nástroj pro analýzu dat a extrakce znalostí z nich [1, 2, 3]. Využívá se, například, v marketingu, politice, medicíně, v průmyslu, strojírenství, sociální oblasti, a mnoho dalších. Existuje velké množství shlukovacích metod. Tato práce se zabývá přístupem k shlukování z hlediska využití modelu směsi distribucí. Hlavním cílem práce je (i) seznámit se s touto úlohou, (ii) vytvořit přehled současných algoritmů v této oblasti, (iii) dodat jejich popis v prostředí LaTeX.
literatura: [1] D. T. Larose Discovering Knowledge in Data. An Introduction to Data Mining. Willey, 2005. [2] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei. Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). Morgan Kaufmann, 2011.
naposledy změněno: 27.09.2017 17:40:00

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky