Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
popis: Pohyb nabité částice v rovině pod vlivem cirkulárního elektrického pole je popsán diferenciálními rovnicemi druhého řádu. Úkolem práce by byla kvalitativní analýza řešení těchto rovnic pomocí softwarových produktů Mathematika nebo Maple.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:11:15

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky