Hra SETy a Ramseyova teorie

školitel: Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: kombinatorika, Ramseyova teorie, herní strategie
popis: Karetní hra SETy má velmi jednoduchá pravidla. Zároveň ale v sobě nese řadu matematických otázek, které patří do oblasti Ramseyovy teorie. Za všechny jmenujme otázku: Jaký je největší počet karet, mezi nimiž nemusí být SET? Otestování hrubou silou by bylo schůdné jen teoreticky, pro dnešní počítače není možné provést je v reálném čase. Právě studiem hry SETy ze všech možných úhlů pohledu by se zabývala tato bakalářská práce.
Rešeršní část práce
  1. Seznámení se s pravidly hry SETy.
  2. Vyhledání známých výsledků týkajících se hry SETy.
Výzkumná část práce (software)
  1. Návrh a implementace herních strategií.
Výzkumná část práce (teorie)
  1. Zjednodušení důkazu tvrzení, že maximální počet karet, mezi nimiž nemusí být SET, je dvacet.
  2. Formulace kombinatorických úloh týkajících se hry SETy a jejich pokud možno elegantní důkazy.
literatura:
  • Set Enterprises, dostupné z: http://www.setgame.com
  • M. Tydrichová, I20 bez SETu, SOČ, 2014
naposledy změněno: 26.04.2018 22:48:34

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky