Numerické metody pro řešní eikonálních rovnic na GPU

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: parciální diferenciální rovnice, zpracování obrazu, paralelizace
popis: Cílem je implementovat vybrané numerické metody pro řešení eikonálních rovnic. Řešení těchto rovnic popisuje šíření vln v daném prostředí. Lze je tak použít pro efektivní výpočet vzdálenosti od různých objektů, pro simulaci šíření seismických vln, šíření lesních požárů, záplavových vln ale také ve zpracování obrazu. Student naimplementuje několik již existujících algoritmů, otestuje je na různých úlohách a následně se pokusíme navrhnout možná ještě lepší algoritmus. Téma je spíše algoritmické, není nutná žádná znalost z teorie parciálních diferenciálních rovnic.
naposledy změněno: 25.07.2016 09:35:34

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky