Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou

školitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Spektrální vlastnosti, kmitání, proudění, aeroelastická stabilita
popis: Podstatou práce je studium spektrálně-modálních vlastností kmitání skořepinových konstrukcí vinterakci sproudící tekutinou. Na příkladu vlastního kmitání válce s proudící uvnitř (resp. vně) tekutinou bude zkoumán vliv rychlosti proudící tekutiny na vlastní frekvence a odpovídající vlastní tvary kmitů. Pozornost bude věnována podmínkám aeroelastické stability (resp. vzniku nestability) této soustavy a jejích ovlivnění okrajovými podmínkami. Taktéž budou analyzovány podmínky při nichž oba subsystémy (skořepina a tekutina) kmitají buď "nezávislé" nebo jsou ve stavu výrazné interakce.
poznámka: Pro podporu této diplomové práce lze získat v ÚT AVČR statut \"pomvěda\".
naposledy změněno: 20.11.2017 22:11:39

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky