Oceňování projektů metodou reálných opcí: binomický model

školitel: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
odkaz: http://www.utia.cz/people/kulhavy
popis: Oceňování projektů představuje standardní funkci finančního řízení podniku, která poskytuje data pro posouzení návratnosti investovaných prostředků porovnáním očekávaných peněžních toků na nákladové a výnosové straně. Standardní metody oceňování předpokládající řízení projektů “v otevřené smyčce” mají tendenci podhodnocovat skutečný ekonomický potenciál projektů, a to zvláště v případě projektů zatížených značnou neurčitostí. Nehodí se tak mimo jiné pro vysoce inovativní a rizikové projekty. Metoda reálných opcí představuje alternativu vhodnou pro projekty řízené dynamicky, “v uzavřené smyčce”, s průběžným využitím skutečných dat o postupu projektu a odezvě trhu. Je-li neurčitost peněžních toků popsána binomickým modelem oceňování kapitálových aktiv, lze všechny potřebné výpočty provést analyticky. Už s tímto relativně jednoduchým modelem je možné řešit řadu zajímavých praktických úloh. Úkoly: 1. Seznamte se s binomickým modelem oceňování projektů metodou reálných opcí. 2. Zvolte si jednu ze základních kategorií reálných opcí (timing options, switching options, learning options) a popište obecný přístup k jejich řešení a algoritmus výpočtu hodnoty projektu. 3. Implementujte algoritmus oceňování ve Vámi zvoleném výpočetním nástroji a ověřte jej na simulovaných (hypotetických) nebo reálných datech. 4. Analyzujte možnosti a limity použití binomického modelu při oceňování projektů.
literatura: Vybrané části z: 1. Copeland, Thomas E., and Vladimir Antikarov. 2003. Real Options: A Practitioner’s Guide. Revised ed. New York: Texere. 2. Guthrie, Graeme. 2009. Real Options in Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press. 3. Crundwell, Frank K. 2008. Finance for Engineers: Evaluation and Funding of Capital Projects. London: Springer. 4. Shreve, Steven E. 2004. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. New York: Springer.
poznámka: Náplň tématu bude přizpůsobena zájmům studenta
naposledy změněno: 04.10.2018 23:42:38

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky