Koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistické vlastnosti jejich odhadů

školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: konfidenční intervaly, bodové odhady, testování hypotéz, programování
popis: Přibližný obsah práce: Odvození konfidenčních intervalů pro koeficienty způsobilosti a výkonnosti a statistických pokryvných intervalů pro jejich vhodné bodové odhady. Odvození přibližných hustot rozdělení bodových odhadů a odhady kvantilů. Testování hypotéz o hodnotách koeficientů způsobilosti a výkonnosti. Požadavky: Dobrá znalost základů mat. statistiky a též programování, protože získané výsledky bude nutno ověřit simulacemi.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:22

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky