Řešení velkých soustav lineárních rovnic

školitel: doc. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Numerické algoritmy, metoda konečných prvků, řídké matice, software
popis: Numerické algoritmy pro řešení mnoha úloh pomocí metody konečných prvků vedou na řešení velkých soustav lineárních rovnic s tzv. řídkými maticemi, tj. maticemi obsahujícími mnoho nulových prvků. Pro tyto typy soustav se neustále zdokonalují algoritmy jejich řešení. Náplň tématu: Seznámení se s problematikou řešení daného typu soustav včetně existujícího softwaru a způsobu práce s daty v něm, teoretická nebo praktická práce na vytváření řešičů rozsáhlých lineárních systému.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:09:16

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky