Použití inverzních metod v nedestruktivní diagnostice materiálu

školitel: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: ultrazvukové metody NDT, inverzní problémy, modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
popis: Popis tématu: V laboratoři NDT se zabýváme ultrazvukovými metodami diagnostiky materiálu (pulsní/resonanční metody, akusto-optické metody založené na buzení a snímání ultrazvukové vlny laserem, bezkontaktní ultrazvuk). Určování materiálových vlastností z ultrazvukových měření je založeno na minimalizaci normovaného rozdílu naměřených charakteristik od (zpravidla nelineárního) modelu. Pro tuto minimalizaci jsou používány iterační postupy s různou strategii . Úkolem práce je výběr optimálního postupu a aplikace na dále uvedené problémy (dle konkrétní dohody) a) Určení elastických vlastností homogenních obecně anizotropních materiálů z experimentálně získaných vlnoploch (směrových závislostí fázových a grupových rychlostí). b) Určení elastických vlastností materiálu z naměřených disperzních křivek tenkostěnných těles c) Určení elastických vlastností materiálu z měření vlastních frekvencí prismatických vzorků metodou RUS (resonant ultrasound spectroscopy) d) Vyhodnocení strukuturních parametrů materiálu na základě modelu materiálové disperze akustických vln v heterogenním prostředí a z měření frekvenčních závislostí rychlosti šíření a materiálového útlumu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:09:19

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky