Modelování fotonických vlnovodných struktur

školitel: Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Optické záření, vývoj SW, modelování vlnovodných struktur
odkaz: http://www.ure.cas.cz/dpt130/
popis: Problematika: Metody numerického modelování šíření, rozložení optického záření a optických vlastností moderních fotonických vlnovodných struktur a součástek s perspektivními aplikacemi v optickém sdělování a optických senzorech. Charakter práce: Spolupráce při vývoji a aplikaci metod a softwarových nástrojů pro modelování vlnovodných struktur speciálních typů, možnost porovnání výsledků modelových výpočtů s evropskými laboratořemi, případně i s experimentem na realizovaných vzorcích. Perspektiva účasti na projektech, doktorandské studium, ... Předpoklady: Znalost základních metod numerické matematiky, základy teorie elektromagnetického pole. Smysl pro fyzikální interpretaci matematických metod a postupů. Programovací jazyk vhodný pro výpočty v komplexním oboru (Fortran, Matlab, C).
literatura: R. März: Integrated Optics: Design and Modelling. Artech House, Boston 1995
poznámka: Další podrobnosti lze získat při osobní konzultaci v ÚRE AV ČR. Sjednání návštěvy e-mailem.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:09:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky