Obslužné sítě

školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Markovovy procesy, Stacionární rozdělení
popis: Mnohé komunikační, počítačové, výrobní apod. sítě lze chápat obecně jako obslužné sítě. Matematickým modelem jsou zde Markovovy procesy s parametry danými frekvencí příchodu zakázek a rychlostí jejich obsluhy v každém uzlu. Pro některé dostatečně obecné typy sítí lze nalézt řešení ve formě explicitního výrazu pro stacionární rozdělení.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:17:35

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky